FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ministerstwo Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym wydarzenie, kontrolującym i nadzorującym MŚ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na wydarzeniu w materiałach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez lub na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz podmioty kontrolujące i nadzorujące MŚ. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.